Skip to main content

Batterilagring & flextjänster

Ett batteri som jobbar för fastigheten

Batterilagring har blivit alltmer populärt som en lösning för att effektivt lagra och hantera energi. Det finns många fördelar med batterilagring:

  Ett batteri som jobbar
  för din fastighet

  Batterilagring har blivit alltmer populärt som en lösning för att effektivt lagra och hantera energi. Det finns många fördelar med batterilagring:

  Peakshaving

  Att ta bort topplast är ett sätt att minska effektabonnemangs-kostnader och genom att jämna ut förbrukningen. Det innebär att man laddar batteriet när elpriset är lågt eller tillgången på förnybar energi är hög och sedan använder batteriet för att kapa effekttopparna.

  Loadshifting

  Loadshifting, eller lastförflyttning, är en energihanteringsstrategi som involverar att flytta konsumtionen av elektricitet från tider med höga elpriser eller hög efterfrågan till perioder med lägre priser eller lägre belastning på elnätet. Denna teknik är av stor betydelse för energieffektivitet, kostnadsbesparingar och elsystemets stabilitet, och den kan tillämpas inom både hushåll och företagssektorn

  Lagring

  Batterilagring av solenergi ökar självständigheten från elnätet och stärker energisäkerheten. Vid strömavbrott fungerar lagrad solenergi som backup, särskilt viktigt i avlägsna områden eller under extrema väderförhållanden. Dessutom bidrar batterilagring till att jämna ut belastningen på elnätet, vilket minskar spetsbelastningar och optimerar användningen av förnybar energi.

  En ytterligare möjlighet att generera intäkter med ditt batteri är genom att utnyttja stöd- och flextjänster.

  Vad innebär stöd- & flextjänster för batterilagring?

  Bidra till samhällsnyttan genom att ansluta ditt batteri till Varberg Energis flextjänst. Vid hastiga förändringar på elnätet finns ett behov av att snabbt kunna justera både produktionen och konsumtionen för att säkerställa effektbalansen. För att säkerställa optimal drift av elnätet erbjuds olika stöd- och flextjänster för både företag och privatpersoner. Det innebär att om frekvensen på elnätet förändras används din batterikapacitet för att hjälpa till att utjämna störningen vilket i sin tur ger dig ersättning.

  Läs mer om tjänsten, prognoser och avkastning: www.varbergenergi.se/privat/tjanster/energilosningar/flextjanster/

  www.svk.seSvenska kraftnät är ett statligt affärsverk, som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige.

  Batteristorlek 10 kW

  Årets avkastning för Flex batteri (2023)

  49 503kr

  exkl moms

  Batteristorlek 20 kW

  Årets avkastning för Flex batteri (2023)

  99 006kr

  exkl moms

  Serviceavtal

  Med ett serviceavtal hos Teknikpartner kan du vara säker på att din solcellsanläggning och/eller batterianläggning får regelbunden service och underhåll. 

  I avtalet ingår:

  • Okulär besiktning av anläggning efter ett år
  • Kontroll av växelriktare och eventuell uppdatering.
  • Test av säkerhetsbrytare
  • Test av DC-brytare
  • Kontroll av anläggning och eventuella larm (på distans)

  Skicka in din intresseanmälan idag!