Skip to main content

Batterilagring & flextjänster

Ta kontroll och spara pengar

Batterilagring har blivit alltmer populärt som en lösning för att effektivt lagra och hantera energi. Med batterilagring kan företag och privatpersoner dra nytta av att lagra överskottsenergi under tider med låg förbrukning och sedan använda den under tider med hög förbrukning eller effekttoppar. Detta kan bidra till att minska belastningen på elnätet och öka effektiviteten i energianvändningen.

En annan tjänst som ger dig möjlighet att tjäna pengar på ditt batteri är stöd- & flextjänster. Detta innebär att om frekvensen på elnätet förändras används din batterikapacitet för att hjälpa till att utjämna störningen vilket i sin tur ger dig ersättning.

Ta kontroll och spara pengar

Batterilagring har blivit alltmer populärt som en lösning för att effektivt lagra och hantera energi. Det finns många fördelar med batterilagring:

  • Lagra överskottsenergi under tider med låg förbrukning och sedan använda den under tider med hög förbrukning
  • Kapa effekttoppar. 
  • Lagra din egenproducerade el. 

En ytterligare möjlighet att generera intäkter med ditt batteri är genom att utnyttja stöd- och flextjänster. Genom att använda dessa tjänster kan batteriet återbetalas på ungefär tre år, vilket innebär att du efter dessa tre år erhåller ersättning som går direkt ner i plånboken. 

Vad innebär stöd- & flextjänster för batterilagring?

Bidra till samhällsnyttan genom att ansluta ditt batteri till Varberg Energis flextjänst. Vid hastiga förändringar på elnätet finns ett behov av att snabbt kunna justera både produktionen och konsumtionen för att säkerställa effektbalansen. För att säkerställa optimal drift av elnätet erbjuds olika stöd- och flextjänster för både företag och privatpersoner. Det innebär att om frekvensen på elnätet förändras används din batterikapacitet för att hjälpa till att utjämna störningen vilket i sin tur ger dig ersättning.

Läs mer om tjänsten, prognoser och avkastning: www.varbergenergi.se/privat/tjanster/energilosningar/flextjanster/

www.svk.seSvenska kraftnät är ett statligt affärsverk, som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige.

Batteristorlek 10 kW

Årets avkastning för Flex batteri (t.o.m augusti)

40 605kr/år

exkl moms

Batteristorlek 20 kW

Årets avkastning för Flex batteri (t.o.m augusti)

81 210kr/år

exkl moms

Serviceavtal

Med ett serviceavtal hos Teknikpartner kan du vara säker på att din solcellsanläggning och/eller batterianläggning får regelbunden service och underhåll. 

I avtalet ingår:

  • Okulär besiktning av anläggning efter ett år
  • Kontroll av växelriktare och eventuell uppdatering.
  • Test av säkerhetsbrytare
  • Test av DC-brytare
  • Kontroll av anläggning och eventuella larm (på distans)

Skicka in din intresseanmälan idag!