Skip to main content

Energieffektivisera ditt hem

Hur kan du energieffektivisera ditt hem?

Att energieffektivisera sin villa är en viktig åtgärd för att minska sin miljöpåverkan samtidigt som man kan spara pengar på energikostnaderna. Det finns många olika sätt att göra sin villa mer energieffektiv, och de flesta åtgärder kan utföras relativt enkelt.

  • Sänk temperaturen 

  • Installera laddbox

  • Byt till LED-lampor

  • Smart styrning

  • Producera din egen el

energieffektivisera-ditt-hem

Sänk temperaturen

Att sänka temperaturen i ditt hem är en enkel och effektiv metod för att energieffektivisera. Genom att minska temperaturen med några grader kan du minska din energiförbrukning och spara pengar på din energiräkning. För varje grad som du sänker temperaturen kan du minska din energiförbrukning med upp till 5%. Så om du vanligtvis har en temperatur på 22 grader Celsius i ditt hem, kan du sänka temperaturen till 19-20 grader Celsius för att spara energi.

Smart styrning

Genom att ansluta dina enheter som till exempel belysning, uppvärmning och kyla, till ett styrsystem kan du kontrollera dessa enheter och se till att de endast används när de behövs. Detta kan minska din energiförbrukning och spara pengar på din energiräkning. Smart styrning kan också användas för att programmera dina enheter att anpassa sig till ditt beteende och dina rutiner, vilket ytterligare minskar energiförbrukningen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig installera ett smart hem

Installera laddbox till elbilen

Att installera en laddbox hemma kan initialt vara en investering. Det kan även spara pengar på sikt genom att minska behovet av att använda offentliga laddstationer, även möjliggöra för dig att ladda din bil när elpriserna är lägre. Dessutom kan det öka värdet på ditt hem om du någon gång i framtiden skulle sälja det.

Vid våra installationer ingår alltid lastbalansering. Lastbalansering innebär att laddboxen anpassar sin laddning efter den tillgängliga kapaciteten i ditt elsystem. Detta betyder att om du har andra stora elförbrukare i ditt hem, som till exempel en tvättmaskin eller torktumlare, så kan laddboxen anpassa sig och undvika att överbelasta ditt elsystem.

Producera din egen el

Det största steget du kan ta för att börja energieffektivisera ditt hem är att börja producera din egen el genom att installera solceller. Solceller skapar ren el från solenergi som du kan förbruka till ditt hushåll och det som inte används säljs till elnätet. 

Att installera solceller är både en bra investering för miljön samt för plånboken, och gör dig oberoende av elpriser och energikriser. 

Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte och börja producera din egen el idag.

Byt til LED-lampor

En annan viktig åtgärd är att byta ut gammal belysning mot moderna och energieffektiva alternativ. LED-lampor är betydligt mer energisnåla än traditionella glödlampor och har dessutom en längre livslängd. Detta gör att man på sikt kan spara pengar på både inköp av lampor och på elräkningen. En LED-lampa använder mellan 80-90% mindre energi än en traditionell glödlampa, vilket innebär att den kan lysa upp med samma styrka fast med betydligt mindre energiförbrukning.

Läs mer om den stora omställningen till LED-armaturer här.